Losowy

Bezpłatne szkolenia dla jednostek niedochodowych

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.Choć instytucje działające non profit prowadzą niezwykle interesujące projekty i rekrutują do nich zmotywowanych działaczy, to brakuje

Czytaj więcej...

Aktualności

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Podstawy elektroniki - Ten kurs ma na celu przygotowanie studentów do podjęcia pracy lub dalszej edukacji jako technik elektroniczny lub w pokrewnych zawodach w elektronice. Studenci zapoznają się z możliwościami dostępnymi w zawodzie elektronicznym i rozwijają umiejętności w takich dziedzinach, jak praktyki bezpieczeństwa, lutowanie, narzędzia ręczne i elektryczne oraz obwody prądu stałego. Kurs kładzie nacisk na praktyczną budowę i analizę obwodów w celu rozwijania kompetencji zawodowych. Umiejętności techniczne w tym kursie są dostosowane do Standardowego Projektu Zawodowego Umiejętności w Stowarzyszeniu Przemysłu Elektronicznego i Fundacji Przemysłu Elektronicznego. Kompetencje dla współbieżnej organizacji studenckiej SkillsUSA-VICA są integralnymi komponentami zarówno podstawowych standardów umiejętności w zakresie zatrudnienia, jak i standardów umiejętności technicznych, a działania SkillsUSA-VICA powinny zostać włączone do opracowanych na potrzeby kursu strategii instruktażowych..


Tagi: