Losowy

Szkolenia

Odwiedzającym moją stronę dzień dobry mowi Aneta Polak. Wspólnie z gronem coachów prowadzimy szkolenia biznesowe, seminaria menedżerskie , szkolenia kometencyjne , sprzedażowe dla ludzi biznesu, oraz cykle wyrównacze dla uczniów . Nasze międzykulturowe warsztaty przygotują Ciebie i Twoich pracowników, lub rodzin

Czytaj więcej...

Bezpłatne szkolenia dla jednostek niedochodowych

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz zgłosić wniosek o szkolenia, które pozwolą poprawić jakość waszych projektów. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak nawet złotówki.

Choć instytucje działające non profit prowadzą niezwykle interesujące projekty i rekrutują do nich zmotywowanych działaczy, to brakuje im profesjonalnego przygotowania dotyczącego zarządzania. A na szkolenia raczej nie mają środków.

Coachowie z Fundacji Training Projects postanowili wolontariuszom zaoferować wsparcie edukacyjne.  Aktywistów działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na całkowicie darmowe warsztaty z kilku dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy zainteresowani uczestnictwem  mogą przesłać wniosek o szkolenie kontaktując się pod e-mailem [email protected]

Przesyłać wnioski mogą zorganizowane instytucje, jak i indywidualni aktywiści społeczni.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy może ubiegać się o pomoc.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednakże korzystający ze szkolenia powinni znaleźć miejsce prowadzenia warsztatu – np. ich własna siedziba czy miejska biblioteka. 

O jakie warsztaty można się ubiegać?

zarządzanie projektem w stowarzyszeniach i fundacjach

przywództwo w zespole wolontariuszy – kompetencje lidera

komunikacja w organizacji

kreatywność w trzecim sektorze

jak pozyskać sponsora i darczyńcę

jak uzyskać rozgłos dla idei lub zmian społecznych

radzenie sobie ze stresem w pracy wolontariusza

zarządzanie czasem w organizacji niedochodowej

komunikacja międzykulturowa 

zarządzanie zmianami organizacyjnymi

Pomoc Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – prośby o wsparcie zgłaszać można w dowolnym czasie. Jednak szkoleniowcy nie obiecują wsparcia rozwojowego w odpowiedzi na każdą prośbę. Ograniczenie stanowi pula dostępnych w danym okresie miejsc i poziom merytoryczny aplikacji. 

- Chcemy dać szansę samorozwoju – komentuje Gerard Sigmundzik, trener w Fundacji. – Mamy na dzieję że dzięki nam prowadzone przez wolontariuszy kampanie będą stały na coraz wyższym poziomie, nawet w tych niewielkich lokalnych organizacjach. Tam wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są nieraz potrzebne tak samo jak pieniądze np. z Unii Europejskiej. Niejednokrotnie obserwujemy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie potrafią tych pieniędzy ugryźć. Próbujemy odrobinę ten stan zmienić.  Tagi: