Losowy

Firmy dla wolontariuszy

Wspólnie z Fundacją Training Projects namawiamy do zgłaszania się w projekcie „Biznes charytatywnie”. W ramach realizowanego projektu pracownicy firm mają niecodzienną szansę wygrać w konkursie nieodpłatne szkolenia – jako nagrodę w zamian za świadczoną przez ich firmę dobroczynność. Na dziś treningi roz

Czytaj więcej...

Granty rozwojowe na szkolenia

Data publikacji: 05.06.2018
Autor: admin

Lista projektów, które dostaną pomoc unijną w obecnym kwartale:

Aplikacja mobilna spółki DOG PORTAL służąca do szkolenia psów towarzyszących umożliwiająca tworzenie indywidualnych programów szkoleniowych w oparciu o zaimplementowane w serwisie elementy

Całościowe uproszczenie aktualnego modelu realizacji usług handlowych pomiędzy Fruitland Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu informatycznego typu B2B

Kompletne zaprojektowanie e-usługi AccoWorkers - narzędzia do optymalizacji wielopoziomowego zarządzania obiektami zakwaterowania pracowniczego opartego o integrację systemów Business Intelligence oraz e-Commerce.

Kompletne zaprojektowanie modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Budowa systemu elektronicznego B2B usprawniającego zarządzanie procesami biznesowymi zachodzącymi między firmą GRUPA PRODUCENTÓW KLASA Sp. z o. o. a jej partnerami handlowymi

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci metody zapisywania i przekazywania kodów jednorazowych jako haseł alfanumerycznych w krajach układu współpracy autorskiej– Patent Cooperation Treaty (PCT).

Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowejprzez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

E-usługa automatyzującą proces obsługi klienta w Internecie poprzez analizę i automatyczne generowanie odpowiedzi na zapytania formułowane w języku naturalnym. |Innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi

INTERMEDIA - zaimplementowanie od a do Z systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe polegającego na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceniami, projektami w toku, fakturowaniem, windykacją, kosztorysowaniem i bazą poddostawców.

LexAdviser.pl - zaimplementowanie od a do Z nowoczesnej i praktycznej e-usługi zautomatyzowanego modelu obsługi prawnej wykorzystującego sieci neuronowe i elementy sztucznej inteligencji.

NEXUS - zaimplementowanie od a do Z modelu B2B integrującego procesy biznesowe o charakterze organizacyjno finansowym w celu elektronicznej wymiany danych i dokumentacji.

Ochrona własności przemysłowej technologii wytwarzania strumienia elektrycznie naładowanego aerozolu o dużej początkowej prędkości strugi do zastosowań agrotechnicznych i dekontaminacyjnych

Zaprojektowanie i wdrożenie na rynek e-usługi umożliwiającej automatyczne i elektroniczne przesyłanie danych z faktur pomiędzy różnymi rodzajami oprogramowania służącego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach i ich biurach rachunkowych.

Optymalizacja i automatyzacja przepływu informacji handlowych oraz Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań B2B pomiędzy F.H. Motorol Kałkus Spółka Jawna a partnerami

Pierwszy w Polsce - innowacyjny, autorski system IT automatyzujący i integrujący procesy biznesowe B2B w branży spedycyjnej pomiędzy Noble Shipping a partnerami biznesowymi

Pozyskiwanie i realizacja zleceń usług montażu elektronicznego przy wykorzystaniu kooperacji przedsiębiorstw i automatyzacji platformy elektronicznej.

Rozpoczęcie przez firmę Mestengo realizacji procesu obsługi prowizyjnej, aktualnego modelu analizy jakości witryny i procesu bezpieczeństwa w oparciu o rozwiązanie elektroniczne typu B2B

Wdrożenie elektronicznej platformy wymiany danych typu B2B, integrującej Infox Henryk Kopiec Sp. z o.o. i przedsiębiorstwa z sektora IT w ramach automatyzacji modeli ofertowo-sprzedażowych.

Opracowanie innowacyjnego portalu internetowego ułatwiającego komunikacje pomiędzy urzędnikami a interesantami w sprawach urzędowych i około urzędowych.

Opracowanie calkowicie nowatorskiej platformy telemedycznej MediCOD oferującej zaawansowane możliwości przesyłania danych medycznych na odległość (diagnostyka,terapia, monitorowanie, rehabilitację pacjentów oraz edukacja)

Zaprojektowanie internetowego portalu konferencyjnego zapewniającego dobór informacji, obsługę promocji, komunikację oraz rejestrację uczestnictwa i płatności.

Stworzenie mobilnego procesu wspomagania diagnozy lekarsko-weterynaryjnej, z bazą danych o chorobach zwierząt oraz elektroniczną dokumentacją kliniczną.

Wdrożenie platformy B2B w celu poprawy jakości usług doradczych oraz organizacji i wydajności pracy pomiędzy współpracującymi podmiotami-EPRD Sp. z o.o., Fama Bruk Sp. z o.o. i Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój.|Zaprojektowanie serwisu mojadeska.pl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego innowacyjne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej.

System B2B obejmujący procesy: zakupów, sprzedaży, prognozowania i obsługi księgowej realizowane pomiędzy Hurtownią Artykułów Mleczarskich EDAM Edward Gromiak a partnerami

Pierwsze uruchomienie i test e-platformy kompleksowych usług kontrolowania opłat mieszkaniowych, rozliczania umów najmu prywatnego mieszkań, administrowania najmem nieruchomości

Formalne zgłoszenie ochrony autorskiejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku Sposób otrzymywnia farmakologicznej stabilnej formy zliofilizowanych aktywnych preparatów oczyszczonych bakteriofagów opracowanego  w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez E. Zuziak, A. Gamiana, A. Górskiego, T. Lipińskiego

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi.

Zaimplementowanie od podstaw dedykowanego, modułowego systemu informatycznego B2B w przedsiębiorstwie Aloes w celu usprawnienia modeli B2B zachodzących między Aloes, a przedsiębiorstwami partnerskimi

Wdrożenie do działalności Rudiger Finance Sp. z o. o. calkowicie nowatorskiej platformy B2B w celu integracji systemów telekomunikacyjnych i automatyzacji wymiany danych z Partnerami

Wdrożenie nowoczesnego aktualnego modelu sortowania materiałów węglowych na potrzeby wysokich technologii krzemowych, poprzez rozbudowę instalacji oraz jednostek laboratoryjno-badawczych w zakładach produkcyjnych Polchar Sp. z o.o.

Zaimplementowanie od podstaw teleinformatycznego i telekomunikacyjnego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie projektami i wykonawcami oraz przetwarzanie i dystrybucję danych w zakresie realizacji badań rynku, marketingowych i opinii publicznej|Wdrożenie modułowego dedykowanego procesu B2B w firmie Efli sp. j. celem digitalizacji realizowanych modeli biznesowych oraz zaimplementowanie od a do Z procesu udostępnianego w formule SaaS

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe przedsiębiorstwa EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA oraz jej Partnerów.

Zaimplementowanie od podstaw Platformy Integracyjnej AAPIP (ang. Automatic Auto Parts Integration Platform ) automatyzującej procesy biznesowe hurtowni motoryzacyjnej PROTAX

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji współpracy Recrutiva spółka jawna Borowiec Karmelita Sieniawski Skrzek z Partnerami

Wdrożenie modelu B2B, a także profesjonalnego modelu przetwarzania danych w formule SaaS w firmie ORBITGAZ BYTOM Spółka Cywilna Jarosław Szczerba, Bernadeta Szczerba w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych.

Zaimplementowanie od podstaw tele-telekomunikacyjnego systemu kooperacji klasy B2B integrującego rozproszone operacje: sondażowania, przetwarzania danych i raportowania w komercyjnych badaniach rynku i opinii

Wprowadzenie na rynek nowoczesnej i praktycznej e-usługi - inteligentnej porównywarki ofert firm kurierskich z możliwością dokonania zamówienia kuriera za pośrednictwem portalu

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda wykorzystania napędów podwieszonych aparatów latających zestawu aparatów latających do wspomożenia startu całego zestawu”

Wsparcie procesu uzyskania ochrony patentowejna wynalazek pt. : "Sposób zwiekszania powierzchni czynnej elementów metalowych"

Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowoczesnego rozwiązania Business to Business łączącego i usprawniającego procesy biznesowe.Tagi: